Linka na recyklaci pneumatik pro firmu Mesnac z Číny - zprovoznění

Po zajištění subdodávek ze strany firmy Mesnac jsme zprovoznili linku na recyklaci pneumatik v Číně.

Linka je postavena dle požadavku objednatele - firmy Mesnac: výkon 3 t/hodinu, výstup gumové granule 10 mm bez oceli, ale se zbytkovým textilem, tedy bez dočištění textilu.

Firma Terier dodala všechny stroje linky s vyjínkou subdodávek firmy Mesnac (pásové dopravníky, dávkovací zásobníky).

V lince jsou tedy jen 3 drtící stroje - pomaluběžný dvouhřídelový drtič na pneumatiky SCE 1300/1150 150 kW, hranolový mlýn GH 600/1200 200 kW a nožový mlýn G 600/1200 110 kW.

Pneumatiky se dávkují do dvouhřídelového pomaluběžného drtiče vyrobeného specielně na pneumatiky (více v sekci výrobky).

Drť  pokračuje na hvězdicové síto, které ji klasifikují na velikost (50-70) x (50-70) mm. Kusy předdrcených
pneu, které jsou větší než nastavená sítová mezera jdou zpět vratnou větví do drtiče.  Vyhovující kusy pokračují na výstupní dopravník.

Dále jde drť přes dávkovací zásobník do mlýna GH. Za mlýnem je první separace oceli.

Vyseparovaná gumová drť jde přes dávkovací zásobník do mlýna G kde je nadrcena na požadovanou velikost 10 mm.

Takovou linku jsme schopni dodat za 18 000 000,- Kč

 

youtube video
[ 08.11.2012 ] [ zpět ]