Drtiče s výměnnými noži pro Yanfeng na drcení ecocore

Pro firmu Yanfeng jsem dodali dvě pracoviště na drcení odpadu z výroby interierových prvků pro automobily (dvěřní výplně).

Obsluha vhazuje odpad do násypky drtiče. Na drcení je použit specielní pomaluběžný dvouhřídelový drtič SBD 600/500 10 kW. Drtič má dva pevné rotory - hřídele s nosiči nožů. Na nosiče nožů jsou přišroubovány malé, jednoduše vyměnitelné nože.

Podrcený materiál je pneumatickou dopravou transportován mimo výrobní halu do kontejneru.

[ 24.03.2017 ] [ zpět ]

Dvouhřídelový drtič SBD 600/500 10 kW
Vzduchotechnika k drtiči
Dvouhřídelový drtič SBD 600/500 10 kW
Dvouhřídelový drtič SBD 600/500 10 kW
Dvouhřídelový drtič SBD 600/500 10 kW