DRTIČE JEDNOHŘÍDELOVÉ

Jsou vhodné na směný odpad, kde je třeba definovat zrnitost výstupu. Časté je použití na velké bloky materiálu (plasty), v dřevařském a nábytkářském průmyslu, směsné plasty nebo při předdrcení kabelů.

Vyberte kartu produktu.