Linka na drcení plastů Okula Nýrsko

Firmě Okula Nársko jsme dodali linku na drcení plastových odpadů.

Obsluha vhazuje odpad na vstupní pásový dopravník 500/4000, který jej dopraví do drtiče S1/250 1000. Jde o pomaluběžný drtič. Drtící válec je osazen hranolovými noži.  Odpad je dotlačován hydraulickým dotlakem na drtící válec. Přes síto pak odchází z drtiče. Drtič je odolný proti drobným tvrdým nečistotám (šroub M 6, drobné kamení, plechy, kování,...). Je schopný zpracovat rozměrné bloky materiálu. Vstupní materiál musí být vyseparován a zajištěna ochrana před vniknutím větších nedrtitelných nečistot.

Předdrcený odpad ( velikost cca 50 mm což je vhodný polotovar pro následný mlýn) padá do násypky  pásového dopravníku šířky 500 mm a délky 4 m.. Ten dopravuje předdrcený odpad do mlýna G 400/600 30 kW. Součástí dopravníku je indikátor kovů. V případě zjištění kovu dopravník zareverzuje a zastaví. Obsluha odstraní kov a spustí dopravník.

Mlýn G 400/600 30 kW jo rychloběžný stroj. Drcení provádějí šikmo uložené nože na otáčejícím se rotoru oproti šikmo uloženým nožům statoru. Tím je zajištěn šikmý střih. Drť je tak kvalitní  s minimálním možným množstvím prachu. Velikost drtě je dána výstupním sítem.

Drť je odsávána dopravním ventilátorem. Dále pokračuje potrubím přes cyklon, který je umístěn na rámu na bigbagy, do bigbagů. Pod cyklonem je magnetický rošt na zachycení magnetických nečistot.

[ 24.05.2018 ] [ zpět ]

Linka na drcení plastů
Linka na drcení plastů