Recyklace pneumatik v Egyptě

Instalovali jsme a spustili uzel drcení pneumatik a separace kovu v Egyptské firmě Marso. Hlavním drtícím strojem v tomto stěžijním technologickém uzlu recyklační linky na pneumatiky je těžký mlýn GH 600/1200 200 kW (více v sekci katalogové listy). Mlýn je  chlazen a odprašovám výkonnou vzduchotechnikou. Podrcením na gumový granulát (chipsy) velikosti 20-30 mm dojde k oddělení 90-95 % oceli od gumy. Ocel je odseparována magnetickým separátorem. Guma pokračuje do následné technologie drcení.

[ 19.04.2011 ] [ zpět ]

Recyklacei pneumatik v Egyptě
Recyklace pneumatik - GH 600/1200 200 kW
recyklace pneumatik - montáž
Recyklace pneumatik Egypt - drť 20 -25 mm