Recyklace pneumatik - nová drtící linka s drtičem SCE 1 300/1 150 110 kW

Pro firmu Godecie jsme v areálu cementárny Lafarge Cement Čížkovice instalovali jednoduchou linku na výrobu sítované drtě  cca 70 x 70 mm. Srdcem linky je drtič na pneumatiky SCE 1 300/1150 110 kW (podrobnosti o drtiči v sekci výrobky). Podrcené pneumatiky jdou přes hvězdicové síto. Vyhovijící podsítná frakce cca 70 x 70 mm jde dopravníkem na zásoby drtě. Nevyhovující nadsítná frakce jde zpětnou větví do drtiče.

youtube video
[ 13.05.2011 ] [ zpět ]

Drtící linka na pneumatiky Godecie
Drtící linka na pneumatiky Godecie
Drtící linka na pneumatiky Godecie