Tel / fax: +420 485 152 659Obchod: +420 603 467 158Výroba / konstrukce: +420 721 969 429

Alternativní palivo (TAP) ze směsných odpadů

Vlastnosti

Linka na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) ze směsných odpadů umožňuje vyrábět TAP o definovaném rozměru z různých druhů materiálů. Vycházíme ze současné nabídky odpadů, kde převládají textil, plasty, kompozity, folie, papír a podobné materiály. Linka je většinou složena ze dvou stupňů drcení, dopravníků a separátorů. U jednodušších zadání je možné i jednostupňové drcení na jednohřídelovém drtiči typu S1. Popis drtiče najdete zde

Linky sestavujeme na základě zadání zákazníka. Dodali jsme linky s výkonem od 500 kg/hod do 5 t/hod.

Popis linky s výkonem 3 t/hod

Na čistotě vstupního materiálu závisí sestava linky na vstupu.
Po zkušenostech s obdobnými linkami nedoporučujeme plnění přímo nakladačem.

Linka začíná vstupním řetězovým dopravníkem s indikátorem kovů. Indikátor je nastaven na indikaci velkých kovových předmětů (ložisko, kulatina 40 mm a vyšší apod.), které by v odpadu neměly být. Dopravník vynáší odpad  z prostoru skladu surového odpadu do vstupního drtiče. Násypka drtiče je z důvodu prašnosti aspirována..
Zde dochází k hrubému podrcení ve dvojhřídelovém pomaluběžném drtiči  SB 1600-85 kW. Popis drtiče najdete zde . Pod drtič vypadávají  kusy přibližně 100x100x50 mm. Ty vynáší  pásový dopravník šíře 800 mm a délky  3 m přímo na pásový zásobník což je dopravník široký 2000 mm umístěný na dně vany. Na jejím konci je shazovací válec , který je stavitelný a umožňuje nastavit přesné množství jdoucí dále do mlýna a zaručuje rovnoměrný tok materiálu do nožového mlýna. Současně slouží jako retenční nádrž na předdrcený odpad (drcení v předdrtiči může být nerovnoměrné). Následuje magnetická separace. Vyseparovaný materiál vypadává na dopravník šíře 800 a délky 7 m do mlýna G 600/1200 110 kW sítem 30-35 mm. Popis mlýna najdete zde . Mlýn je vybaven blokací přetížení. Pokud zatížení dosáhne nastavené hodnoty dojde k zastavení vstupního dopravníku do mlýna a po odeznění přetížení opět k jeho automatickému spuštění.
Materiál je z mlýna dopravován dopravním ventilátorem. Drť jde potrubím do cyklonu s filtrem kde se oddělí od vzduchu. Drť padá přes rotační podavač na pásový dopravník. Ten dopravuje drť do kontejneru.
Linka má centrální rozvaděč, kterým jsou zajištěny všechny řídící algoritmy.  V případě zájmu je možné údaje přenášet do nadřazeného systému s PC. Počítač je možné vybavit buď pouze sledovacím  a zobrazovacím programovým vybavením nebo i programem umožňujícím řídící zásahy.
Vybrané uzly linky lze sledovat průmyslovou kamerou a zobrazovat na samostatném monitoru, případně zavést do počítače.

Zadat poptávku přes mail

Zadat poptávku přes poptávkový list

Technické parametry

Motor/příkon260 kW
Délka28 000 mm
Šířka12 000 mm
Výška5 500 mm