Tel / fax: +420 485 152 659Obchod: +420 603 467 158Výroba / konstrukce: +420 721 969 429

Dvouhřídelové drtiče

Průmyslový dvouhřídelový drtič je zařízení, které slouží k hrubému drcení velkorozměrových odpadů ( plastových výrobků, palet, skla, cihel, kůže, pryže, pneumatik, komunálu a pod.) Je vhodný jako samostatný drtící stroj pro spalovny, skládky sběrné dvory a podobně, nebo jako součást recyklačních linek. Materiál je vtahován mezi dva hřídele otáčející se rozdílnou úhlovou rychlostí. Hřídele jsou osázeny rotačními noži. Mezi protilehlými noži je materiál drcen a stříhán na kusy. Rozměr drtě je dán šířkou nožů a vzdáleností trhacích nosů (zubů) od sebe. Pro velkorozměrné kusy je násypka drtiče doplněna hydraulickým dotlakem, který kusy zatlačuje tak, aby si je uchopily nože drtiče a došlo k podrcení odpadu.