Tel / fax: +420 485 152 659Obchod: +420 603 467 158Výroba / konstrukce: +420 721 969 429

Velkokapacitní linky na recyklaci kabelů

Vlastnosti

Stavíme linky na recyklaci kabelů z nášich drtičů a mlýnů s výkonem 500 - 1 000 kg/hod.

Sestava linky s výkonem 1 000 kg/hod:

Vstupní dopravník 1200/7000
Drtič S1 1 500/350 90 kW, hydraulický dotlak 3 kW
Pásový dopravník lomený  400/1900/2600
Vibrační dopravník 600/2000
Magnetický separátor 500/1290
Konstrukce na mg separaci
Pásový dopravník do mlýna 600/3100
Mlýn G 500/900 90 kW
Ventilátor 7,5 kW, potrubí, cyklon,
Dělič toku
Dva separátory
Dvakrát odprášení separátorůCentrální elektro

Jednoduchý popis drtící linky:

Obsluha dávkuje kabely nakladačem, drapákem, nebo na vstupní doprvník (není součástí nabídky) do drtiče S1 1 500/350 90 kW. Jde o pomaluběžný drtič. Vstupní otvor drtiče je 1 900 x 1 500 mm. Drtící válec je osazen hranolovými noži. Nože mají čtyři ostří. Po otupení jednoho se nože pootočí.  Odpad je dotlačován hydraulickým dotlakem na drtící válec. Přes síto pak odchází z drtiče. Drtič je odolný proti drobným tvrdým nečistotám (šroub M 6, drobné kamení, plechy, kování,...). Je schopný zpracovat shluky kabelů. Vstupní materiál musí být vyseparován a zajištěna ochrana před vniknutím větších nedrtitelných nečistot. Drť je dopravována od drtiče lomeným dopravníkem.

Předdrcený odpad ( velikost cca 50 mm což je vhodný polotovar pro následný mlýn) padá na vibrační dopravník, kde je rozprostřen do rovnoměrné plochy a na přepady z dopravníku je provedena magnetická separace magnetickým pásovým separátorem.

Vyseparovaný materiál padá do násypky pásového dopravníku. Ten dopravuje předdrcené kabely do mlýna G 500/900 90 kW. Jde o rychloběžný stroj. Drcení provádějí šikmo uložené nože na otáčejícím se rotoru oproti šikmo uloženým nožům statoru. Tím je zajištěn šikmý střih. Při drcení dojde k oddělení kovu od plastového obalu. Drť je tak kvalitní  a s minimálním možným množství prachu. Velikost drtě je dána výstupním sítem. Dle druhu kabelů se používají síta s otvoru od 3 do 6 mm.

Drť je odsávána výkonným dopravním ventilátorem. Dále pokračuje potrubím přes cyklon, který je umístěn na rámu s děličem toku. Ten rozděluje materiál rovnoměrně na dva separační stoly. Na nich dojde k separaci kovu od plastu.

Zadat poptávku přes mail

Zadat poptávku přes poptávkový list

Technické parametry

Motor/příkon55 - 300 kW
Výstup500 - 1 000 kg/h