Tel / fax: +420 485 152 659Obchod: +420 603 467 158Výroba / konstrukce: +420 721 969 429

Recyklace kabelů

Linky na recyklaci kabelů slouží na získání kovu (Cu, Al) z kabelů. Používají se na většinu druhů kabelů, zejména na tenké kabely jako jsou instalační kabely a autokabely.  Základní sestava linky je mlýn, separátor, odsávání a odprášení. Linky lze doplnit pomaluběžným drtičem pro případ že kabely nelze dávkovat postupně (shluky kabelů a pod.). Řešení s předdrtičem je vhodné pro větší výkony.

Firma Terier dodává dva základní typy linek na kabely a to linku na kabely s Kompakt s mlýnem  G 300/400 15 kW a výkonem 60 - 150 kg/hod a linku na kabely s mlýnem G 400/600 30 kW a výkonem 200-400 kg/hod. Dodáváme také linky s vyšším výkonem na základě požadavku zákazníků.