Tel / fax: +420 485 152 659Obchod: +420 603 467 158Výroba / konstrukce: +420 721 969 429

Drcení a recyklace plastů

Naše firma Terier s.r.o. se od svého založení v roce 1992 zabývá  výrobou strojů na drcení plastů. Prvním vyrobeným strojem a dodnes nejčastěji vyráběným strojem je nožový mlýn. Jde o nejtypyčtější drtič plastů, jehož výstupem je drť (recyklát) vhodná pro opětovné použití v plastikářských provozech. Jde o nejběžnější recyklaci plastových odpadů. Typické plastové odpady, které se na nožových mlýnech drtí jsou zmetkové plastové díly z výroby, pivní, zeleninové a jim podobné přepravky, PET lahve a podobně. Více o nožových mlýnech najdete zde.

Na drcení velkorozměrných plastových odpadů, nebo předdrcení velkých množství plastů vyrábíme jednohřídelové a dvouhřídelové průmyslové drtiče. Podrobnosti o jednohřídelových a dvouhřídelových průmyslových drtičích najdete zde.

Z námi vyráběných drtičů plastů, doplněných o dopravníky, separátory a další periferní zařízení sestavujeme drtící a recyklační linky na plasty.