Tel / fax: +420 485 152 659Obchod: +420 603 467 158Výroba / konstrukce: +420 721 969 429

Drtící linka na plasty

Vlastnosti

Linka na drcení plastů umožňuje drtit plastové odpady a zmetky různých velikostí včetně rozměrných plastových odpadů jako jsou odstřiky od lisů (boule) a velkorozměrové zmetku. Typická sestava je vstupní dopravník,  jednohřídelový pomaluběžný drtič, dopravník předdrcených plastů a nožový mlýn pro drcení na jemný recyklát vhodný na opakované použití ve výrobě.

Dodáváme linky s výkonem od 100 kg/hod do 5 000 kg/hod.

Základními parametry pro určení sestavy linky je rozměr největšího požadovaného odpadu, hodinové množství a požadovaný rozměr výstupní drtě ( recyklátu ).

Složení linky s výkonem 600 - 1 0000 kg/hod, výstupní granulát 6 - 8 mm:

Vstupní pásový dopravník 1200/6000
Drtič S1/350 1 200 90 kW, hydraulický dotlak 4 kW
lomený dopravník do mlýna 600/1000/3000, nerezová sekce
pásový magnetický separátor 500/1290
Mlýn G 400/600 45 kW
Ventilátor 7,5 kW, potrubí, cyklon,turniket,rám bigbag
Magnetický rošt pod cyklon

Jednoduchý popis linky:

Obsluha vhazuje odpad na vstupní pásový dopravník 1500/6000, který jej dopraví do drtiče S1/350 1200. Popis drtiče najdete zde .

Předdrcený odpad ( velikost cca 50 mm což je vhodný polotovar pro následný mlýn) padá do násypky lomeného pásového dopravníku. Nad ním je umístěn pásový magnetický separátor, který vyseparuje kovy . Vyhovující materiál padá do mlýna G 400/600. Popis drtiče najdete zde .

Drť je odsávána dopravním ventilátorem. Dále pokračuje potrubím přes cyklon, který je umístěn na rámu. Na výstupu cyklonu je namontován rotační podavač pro oddělení přetlakové části vzduchotechniky od okolního prostředí. Drť (recyklát) volně padá přes magnetický rošt na zachycení magnetických nečistot do bigbagu.

Zadat poptávku přes mail

Zadat poptávku přes poptávkový list

Technické parametry

Motor/příkon45 - 300 kW
Výstup100 - 5 000 kg/h